Tefakkuh

Tefakkuh Dergisi, üzerinde yaşadığımız zemini, hamasete düşmeden “ne ise o” olarak anlamlandırmaya ve İslâmi tefekküre dayanarak bir kritik yolculuğunda bulunmaya adadı kendisini.

Her sayımızda farklı bir dosya konumuzla, alanın yetkin kalemlerinden aşama aşama bir kritik denemesinde bulunacağız. Bu kritikleri mülakatlarla besleyecek ve ehl-i sünnet fıkhından taviz vermeksizin bir düşünce serüveninde bulunacağız. En başından meselenin aslını söylemiş olalım: Biz seferle mükellefiz, zafer Allah’ın takdiridir biliriz.